pan mlody

Co należy zrobić, aby przyjąć ślub konkordatowy

Ślub konkordatowy to nic innego jak połączenie ceremonii kościelnej z aktem prawnym, dzięki czemu narzeczeni nie muszą osobno przyjmować ślubu kościelnego i cywilnego. Obecnie na takie rozwiązanie decyduje się większość przyszłych małżeństw. Choć zgodnie z tradycją narzeczeni przystępują do zaślubin w parafii Panny Młodej, można tego również dokonać tego w parafii Pana Młodego lub w zupełnie innej parafii, jednak dopiero po wcześniejszym uzyskaniu zgody od proboszczów swoich parafii.

Wizyta w Urzędzie Stanu Cywilnego

Jeszcze przed wizytą w kancelarii parafii, w której będziemy brać ślub powinniśmy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, aby otrzymać zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Aby je otrzymać należy mieć ze sobą dowody osobiste oraz dowód opłaty skarbowej w wysokości 84 złotych, którą można wykonać w kasie urzędu lub przelewem na konto urzędu. Podczas wizyty narzeczeni składają tak zwane zapewnienie o tym, iż nie wiedzą o żadnych przeciwwskazaniach do zawarcia związku małżeńskiego oraz zaświadczenie o przyszłym nazwisku oraz nazwisku przyszłych dzieci. Zaświadczenie to otrzymuje się zazwyczaj podczas wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego i jest ono ważne przez sześć miesięcy. Gdy mamy już zaświadczenie, możemy udać się do parafii, w której zamierzamy się pobrać.

Wizyta w kancelarii parafii

Poza zaświadczeniem o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w kancelarii parafialnej należy przedstawić jeszcze kilka innych dokumentów, którymi są: świadectwa bierzmowania i chrztu – oczywiście w przypadku, gdy sakrament przyjmujemy w innej parafii niż ta do której należymy, zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego oraz wizyty w poradni rodzinnej, dowody osobiste oraz dane świadków. Na postawie przedstawionych dokumentów oraz rozmowy z partnerami na miesiąc przed ceremonią sporządzony zostaje protokół przedślubny oraz ustala się tzw. zapowiedzi. Zapowiedzi w innej parafii lub innych, gdy narzeczeni decydują się odbyć ślub w zupełnie innej parafii trzeba załatwić samemu. Parafie nie przekazują między sobą takich informacji, a zaświadczenie o odczytaniu zapowiedzi jest konieczne do sporządzenia aktu zawarcia małżeństwa. W dniu zawarcia małżeństwa lub dzień przed sporządza się natomiast akt zawarcia małżeństwa, który podpisuje Młoda Para oraz świadkowie. Po zawarciu związku małżeńskiego duchowny sporządza zaświadczenie, które potwierdza złożenie oświadczeń przez małżonków, które podpisuje on sam, Młoda Para oraz świadkowie.

para-mloda

Obowiązki duchownego

Duchowny jest zobligowany do przekazania do Urzędu Stanu Cywilnego w terminie nie dłuższym niż pięć dni od zawarcia związku małżeńskiego wszystkie dokumenty, na podstawie których zostanie sporządzony akt małżeństwa. Po upływie dwóch tygodni od ślubu możemy zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego po skrócony akt małżeństwa.

Choć wydawać by się mogło, że formalności związane z zawarciem aktu małżeńskiego mogą zajmować wiele naszego czasu i energii, wcale tak nie jest. W końcu nie taki diabeł straszny, jak go malują.

Tekst przy współpracy z https://zielinskiart.pl/.